je bezbolestný, neinvazívny test, ktorým možno diagnostikovať laktózovú intoleranciu na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu. Ten vzniká v dôsledku poruchy absorbcie laktózy (mliečneho cukru) v čreve, obyčajne z dôvodu nedostatočnej tvorby enzýmu laktáza. Dĺžka vyšetrenia je 120 - 150 minút.