Pri poruche jednej alebo viacerých zložiek imunitného systému pacienti trpia častými, recidivujúcimi či dlhodobo trvajúcimi infekciami dýchacích, močových či tráviacich ciest. Spravidla si stav žiada opakovanú antibiotickú liečbu. Primárne imunodeficity sú vrodené, geneticky podmienené, sekundárne vznikajú ako následok iného základného ochorenia napr. autoimunitné, nádorové ochorenia či choroby krvi a krvotvorných orgánov (leukémie, myelómy).