Týmto prístrojovým vyšetrením zaznamenávame dýchanie pacienta. Pri úsilnom výdychu sa zisťujú pľúcne funkcie a výsledkom je grafický záznam (krivka prietok-objem, prietok-čas). Namerané parametre porovnávame s referenčnými hodnotami, sledujeme ich vývoj v čase či podiel k osobnému maximu. Metodika je citlivá na záchyt pľúcnych ochorení a na kontrolu účinnosti liečby.