podobne ako pri intolerancii laktózy sa diagnostika vykonáva záťažovým dychovým testom po vypití roztoku fruktózy. Meriame koncentráciu vodíka vo vydychovanom vzduchu. Dĺžka vyšetrenia je 120 - 150 minút.