Výskyt bronchiálnej (prieduškovej) astmy v posledných desaťročiach výrazne stúpa. Ide o chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest prejavujúce sa epizódami kašľa, sťaženého dýchania , pocitom zovretia pľúc či pískania na prieduškách. Sú to dôsledky zúženia dýchacích ciest , ktoré je spočiatku zvratné, neskôr ireverzibilné. Príznaky ustupujú spontánne alebo po liečbe. Zhoršenie stavu - záchvaty astmy, vzniká najmä po kontakte s rôznymi spúšťačmi - napr. alergén(pele, prach), vírusová infekcia, stres, námaha , studený vzduch, dráždivé výpary. V súčasnosti u veľkej väčšiny pacientov patrí medzi dobre liečiteľné ochorenia, k dispozícii máme kvalitné lieky umožňujúce viesť plnohodnotný život.