je bezbolestný dychový test, ktorým možno diagnostikovať bakteriálne prerastanie tenkého čreva na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu. Vyšetrenie je neinvazívne - spočíva vo vyšetrení vydychovaného vzduchu, v ktorom stanovujeme koncentráciu vodíka. Dĺžka vyšetrenia je 120 - 150 minút.