Daniela Sokolová

Štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Levoči ukončila v roku 1994, kedy aj nastúpila ako zdravotná sestra pri lôžku na Ortopedickú kliniku vo Fakultnej nemocnici v Brne. Od roku 2004 až doteraz nadobúda bohaté skúsenosti počas práce na ambulancii klinickej imunológie a alergológie.