Na imunoalergologickej ambulancii ImunoCare s.r.o. využívame rozsiahle možnosti laboratórnych vyšetrení od základného biochemického screeningu cez imunofenotypovú analýzu jednotlivých populácií a subpopulácií bielych krviniek až po najmodernejšie - molekulárne metodiky diagnostiky alergie tzv. alergénové komponenty či ALEX biočip.