​Kontrolné vyšetrenieKontrolné vyšetrenia sú: ​pravidelné kontrolné vyšetrenie, vyšetrenie pri zmene zdravotného stavu, kontrola s výsledkami odberov, kontrolný odber krvi po liečbe, predpis liekov, spirometria, kožné testovanie, administrativne účely, a iné.

s online objednávkou je určené len pacientom s aktuálne platným programom PLUS s uhradeným poplatkom. Vďaka programu PLUS sa zbavíte hodín čakania v čakárni – VIAC INFO.

Objednajte sa prostredníctvom tohto formulára:

Loading...