podobne ako pri intolerancii laktózy sa diagnostika vykonáva záťažovým dychovým testom po vypití roztoku fruktózy. Meriame koncentráciu vodíka vo vydychovanom vzduchu.