Je súčasťou komplexnej problematiky nežiaducich účinkov liekov. 5-10% z nich tvorí pravá lieková alergia. Typické prejavy liekovej alergie zahŕňajú svrbivé kožné vyrážky, žihľavku, dýchacie ťažkosti, opuchy kože a podkožného tkaniva. Pri opakovanej expozícii lieku, na ktorý pacient predtým reagoval alergickou reakciou, hrozí vystupňovaná tzv. anafylaktická šoková reakcia, ktorá je potenciálne život ohrozujúca. Medzi najčastejšie liekové alergény patria antibiotiká, analgetiká či antiepileptiká.